Fakturalagen

Det finns regler och lagar som styr hur själva fakturan ska se ut. Följer man inte dessa regler kan det få stora konsekvenser i vissa fall. Tex om fakturan inte följer reglerna i momsskattelagen kan skatteverket neka kunden avdragsrätt för moms.  

Normalt ska en faktura innehålla följande uppgifter för att vara godkänd
 
  Fakturanummer

  Fakturadatum
 
 √  Namn och adress för kund och säljare

  Säljarens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
 
  Belopp brutto och netto

  Vad fakturan avsér för tjänst/vara
Nya fakturalagen – lagändringar som genomförts för att få in EU:s direktiv om sena betalningar vid handelstransaktioner i svensk lagstiftning.

Den 16 mars 2013 beslutades i riksdagen om lagändringar för att motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet (även kallat ”nya fakturalagen”), som innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast 30 dagar efter att den som har fakturerat har lämnat krav på betalning.

Myndigheter och andra offentliga organ får inte avtala om längre betalningstider, men mellan företag är det tillåtet om den som ska ha betalt uttryckligen har godkänt det. Vid sen betalning har mottagaren rätt till en förseningsersättning på 450 kronor.

Denna rätt kan inte avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det. Det går inte heller att avtala bort den lagstadgade rätten till dröjsmålsränta. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan.

Lagändringarna innebär också att ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder höjs.