Fakturahantering

Fakturahantering är ett begrepp som används inom företag och gäller i första hand hanteringen av företagets utgående fakturor och fodringar. Att hantera fakturor innefattar många olika steg från allt från faktureringsprogram som elektronisk fakturahantering till hur man hanterar förfallna fakturor samt hur factoringsystem kan integreras i faktureringen m.m. För alla vill ju ha en så effektiv fakturahantering som möjligt och allra helst en automatiserad fakturahantering som kan spara både tid och pengar för företaget.

Mängder av program och system för fakturahantering – fakturahanteringssystem
Det finns idag mängder av programvara för fakturahantering. De mest använda systemen är SPCS för mindre företag samt Hogias program. Även molntjänster för fakturering växer allt mer. Ett vanligt sådant system är Visma och Fortknox lösningar för fakturahantering i molnet.
Fakturahanteringssystem – ett helhetstänkande
För att bygga ett smart, ekonomiskt och enkelt system för fakturahanteringen krävs erfarenhet om de olika lösningarna och hur de ska integreras i varandra. Ett billig system kan bli det dyraste om det är resurskrävande i form av arbetstimmar och inte fungerar tillräckligt enkelt. Det är viktigt att tala med olika proffs inom området och ta tid på sig att välja rätt system.