Sälja fakturor – för och nackdelar

Att sälja fakturor är ett sätt att bättra på ditt företags likvida situation. För att på illustrera de för och nackdelar med att sälja din faktura, som kan följa med factoringtjänsten, finner du nedan en kort dramatiserad historia. Observera att alla namn i berättelsen om att sälja faktura nedan är fiktiva, men att händelsen i sig inte är helt fiktiv utan till stora delar korrekt.
“Bosse driver sedan många år en framgångsrik städfirma i Stockholm vi namn Cleanboss AB. Hans företag är inriktat på företagskunder med särskilda säkerhetskrav. Cleanboss kunder består till stor del av löpande avtal med finansbolag, museum, läkemedelsbolag  och rättsväsendet.

Cleanboss har c:a 15 anställda och har en liten nettokassa efter att man drar bort några mindre långfristiga krediter från balansräkningen. 85 % av Cleanboss utgifter består av löner och Bosse driver i övrigt en stram linje när det gäller företagets övriga utgifter.

Cleanboss har nyligen vunnit en stor upphandling på ett läkemedelsbolag där särskilda krav ställts. Läkemedelsbolaget tillverkar en Fentanylbaserad (morfin substitut) värktablett och mycket höga krav har ställts på den städpersonal som ska få vistas i direkt anslutning till produktionen.

Cleanboss har mött alla krav på ett tillfredsställande sätt och även erbjudit tre månaders introduktionspris på städningen med 50 % rabatt. Avtalet är stort för Cleanboss och man måste anställa fem nya personer på heltid i de närmaste veckorna.

Faktureringen sker vid varje månadsskifte i efterhand med 30 dagar netto. Bosse har räknat ut att Cleanboss AB kommer försättas i likviditetsbrist under ca 6-12 månader direkt efter han tillträtt det nya stora städavtalet. Anledningen är dels att intäkterna inte täcker lönerna för avtalet pga inkörningsperiod samt rabatter till kunden under introduktionen. Cleanboss behöver även vänta minst 30 dagar på att få betalt för kostnader som städavtalet orsakar i form av löner främst.

Det ser ut som Cleanboss behöver ett kassaflödestillskott på c:a 300.000 kr. Behovet kommer minska gradvis och helt upphöra som det ser ut om c:a 12 månader.

Bosse väljer att teckna ett factoringavtal för att lösa problemet. Det finns två anledningar till detta:
1. Cleanboss har redan en liten checkkredit som är fullt nyttjad, men hans relation med banken är inte bra. Bankens handläggare i ärendet har varit snorkig och Bosse får känslan av att banken inte tror på hans verksamhet på sikt trots att han arbetat på med samma sak i 20 år och aldrig gått i konkurs. Bosse skulle troligen kunna få utökad checkkredit men han avstår gärna från att stå med mössan i hand och bocka framför nån nyutexaminerad civilekonom som tror sig kunna allt om städbranschen och alla andra branscher bara genom att sitta i en skolbänk.

Bosse väljer ett medelstort factoringbolag vid namn Sälja fakturor AB som han tecknar avtal med. Sälja fakturor AB är mycket nöjd med Cleanboss AB som ny kund. Största anledningen är att Cleanboss kunder är stora stabila myndigheter och företag med fasta avtal med långa uppsägningstider.

Factoringbolaget får in fakturor av Cleanboss vid månadsskiftet varje månad och summan brukar ligga runt 300000 kr som Factoringföretaget får ta över kundreskontra för. Cleanboss bruka få ca 200000 kr inom 24 timmar efter man mailat över de nyss uppkomna fakturorna. De övriga 100000 kr får man när kunderna betalat till Sälja fakturor AB som givetvis tar sin andel på ca 5000 kr inluderat räntor m.m.

Bosse som äger Cleanboss är mycket nöjd till att börja med. Fakturabelåningen fungerar utmärkt och Bosse slipper banken. En dag när Bosse nyttjat Sälja fakturor Abs tjänster i ca 4 månader uppstår dock en situation som får Bosse att fundera.

Bosse får ett samtal från en kund han haft i ca 12 år som driver ett antal valutaväxlingskontor. Kunden är upprörd och talar om att Sälja fakturor AB är på honom hela tiden. Denna kund brukar ibland vara tre veckor sen med betalning under perioder då hans verksamhet går från låg till högsäsong. Kunden har dock alltid betalat sina räkningar och är mycket omtyckt på Cleanboss AB. Kunden förklarar att Sälja fakturor AB gör allt för att mjölka honom på allt från inkassoavgifter, räntor och påminnelser. Det är inte beloppen som gör honom upprörd utan småaktigheten och han påminner Bosse om att han under åren betalat Cleanboss c:a 6 mkr för städning han köpt från Cleanboss AB. Kunden upplyser Bosse om att om han inte slutar skicka Sälja fakturor AB efter honom kommer han överväga att välja en annan städfirma.

Bosse kontaktar genast factoringföretaget för att få de att sluta att kräva valutakunden på pengar. Sälja fakturor AB påpekar att Bosse enligt avtal sålt denna fordran till dem och att det är de som bestämmer hur fordran ska drivas in, givetvis på ett proffessionellt sätt. Bosse säger att om de inte backar kommer kunden inte längre finnas kvar framöver. Detta är inget argument factoringbolaget köper utan fortsätter att tala om vikten av att det är viktigt att betala sin räkningar i tid. Behöver man kredit finns det andra vägar att gå.

Bosse ser ingen annan möjlighet än att fort betala valutaväxlingskontorens fakturor till Sälja fakturor AB. Pengarna lånar han privat av sin fru som han sedan i sin tur lånar ut till sitt bolag Cleanboss AB.

Tyvärr får Bosse liknande samtal från andra kunder under samma vecka och han lägger hela samarbetet på is med Sälja fakturor AB genom att helt enkelt inte skicka fler fakturor till dem för belåning.

Bosse sätter sig ner för att fundera på hur han ska lösa sina kassaflödesproblem. Han ringer en god vän sedan många år som driver ett företag inom maskinuthyrningsbranschen. Hans vän anlitar även ett factoringbolag som erbjuder honom liknande tjänster som Cleanboss nyttjat. Den stora skillnaden är att detta factoringföretag tar lite mer betalt men är mycket mer försiktigt med inkassokraven på sent betalande kunder som man vet ändå kommer betala.

Bosse väljer att prova det nya fakturabelåningsföretaget och blir väldigt nöjd. Tjänsten fungerar perfekt och enkelt. Det viktigaste är att factoringföretaget backar när Bosse säger ifrån. Factoringbolaget vet redan vilka kunder man ska ge några inofficiella gratisveckor på förhand.

Det enda Bosse har att invända mot är att factoringtjänsten är betydligt dyrare än checkkrediten. Året efter får Cleanboss AB ett nytt stort städavtal vilket sätter han i än större kassaflödesproblem. Han räknar ut att Cleanboss med ökad checkkredit skulle kunna tjäna 70000 år i räntor och avgifter för factoringtjänsten. Bosse börjar den mentala förberedelsen av det obehag som väntar när han på nytt måste förhandla med banken snorkiga handläggare…”

Av exemplet ovan kan man dra ett antal slutsatser.

  • Factoring är en snabb och flexibel lösning.
  • Det kan vara billigare med en checkkredit än att sälja fakturor, beroende på kostnaden för att sälja sin faktura.
  • Bosse borde snarast byta bank.
  • Olika factoringföretag arbetar på olika sätt och det är viktigt att tillsammans med factoringbolaget diskutera hur kunder ska hanteras.
  • Factoringbolag kan även erbjuda inkasso, d v s de är även inkassobolag.
  • Företag som behöver lån kan ha behovet av andra skäl än strikt lönsamhetsmässiga.
  • Att sälja sin faktura och lämna ifrån sig kundreskontran till ett factoringbolag har såväl fördelar som nackdelar.

Läsa mer:
Factoring checklista
Företagslån – låna pengar till ditt företag
Inkasso
Sälja fakturor
Comments are closed.