Faktureringsavgift

Vad är fakturaavgift faktureringsavgift

Vad är fakturaavgift?

Enligt lag får faktureringsavgift – eller fakturaavgift – tas ut om beställaren avtalat eller om information funnits/varit känd innan fodran uppstod. I de flesta fall slarvar leverantören med informationsplikten och faktureringsavgiften skulle i princip inte vara indrivningsbar om man tog den till domstol. Dock skriver många bolag avtal med kunder och där informeras ofta om att en faktueringsavgift ska tas ut. Om man som kund skriver på detta är man skyldig enligt avtalet att betala faktureringsavgiften. Dock finns det regler som reglerar vad en skälig faktureringsavgift är. Även om du ouppmärksamt avtalat att betala en oskäligt hög faktureringsavgift behöver du inte betala denna. Vad som är oskäligt bedöms av en tingsrätt när tvister uppstår mellan företag. Det är dock svårt att hävda att en avgift för fakturering på mer än 20-30 kr skulle vara skäligt/rimligt.

Övriga fakturaavgifter

Övriga avgifter som normalt förekommer på fakturor är;

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsräntans räntesats är oftast Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Om man som säljare planerar att ta ut mer ska detta avtalats med kunden innan köp samt kunna styrkas av säljande parten.

Påminnelseavgift
Samma regler som för faktureringsavgiften ovan. Påminnelseavgifter får dock aldrig överstiga 60 kr.

Efter dessa avgifter kan ett flertal avgifter tillkomma om fakturan inte betalats och istället går vidare till inkasso. Några exempel på avgifter som kan tillkomma då är inkassoavgift, uppläggningsavgift och avgift för betalningsföreläggande.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.