Fakturalagen

Det finns regler och lagar som styr hur själva fakturan ska se ut. Följer man inte dessa regler kan det få stora konsekvenser i vissa fall. Tex om fakturan inte följer reglerna i momsskattelagen kan skatteverket neka kunden avdragsrätt för moms.  

Normalt ska en faktura innehålla följande uppgifter för att vara godkänd
 
  Fakturanummer

  Fakturadatum
 
 √  Namn och adress för kund och säljare

  Säljarens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
 
  Belopp brutto och netto

  Vad fakturan avsér för tjänst/vara

Tagged , , . Bookmark the permalink.