Factoringoffert – checklista

Factoringföretag liksom andra finansbolag och banker har en rad möjligheter att ta betalt av dig och dina kunder. Därför bör du noga gå igenom avtalet/offerten med factoringbolaget för att få en så tydlig uppfattning som möjligt om vad tjänsten kostar. Factoringbolaget agerar även som inkassobolag mot dina sålda fakturor/kunder, därför är det viktigt att titta på dels factoringtjänsten men även inkassodelen

Nedan följer två checklistor med totalt 15 punkter du bör titta extra noga på i det erbjudande du erhållt från ett factoringföretag. Checklistan är indelad i två delar, en för factoringtjänsten och en för inkassotjänsten.

Factoringtjänsten

 • Får du anlita andra factoringbolag paralellt samtidigt.
 • Delas factoringtjänsten in i kostnadsintervaller, d.v.s blir det billigare för ditt företag ju mer fakturor ni säljer.
 • Tar man extra betalt för kundereskontra
 • Vilka engångavgifter och startavgifter tar man för factoringtjänsten utöver räntan på förfallna fakturor.
 • Hur hög effektiv ränta måste du betala till factoringbolaget på fakturor som förfallit till dina kunder. Faktureras räntan löpande eller debiteras den först när kunden betalar.
 • Sköter factoringbolaget faktureringen och hur se dessa fakturor ut, ingår faktureringsavgift.

Inkassotjänsten

 • Hur factoringföretaget arbetar med inkassodelen med dina sålda fakturor. Sköts allt automatiskt eller finns vilka möjligheter till att gå utanför standardförfarandet med sent betalande kunder och göra undantag löpande med utvalda kunder.
 • Finns lyhördhet och djup förståelse inom factoringföretaget för att dina kunder även indirekt är factoringbolagets kunder
 • Hur fördelas de olika påminnelse, ränte och avi avgifterna och inom vilka tidsramar. Finns där någon flexibilitet?
 • Hur djupgående är solvensanalyserna som factoringbolaget utför av dina kunder.
 • Får ditt företag del av eventuella arvoden för tex inkasso avgifter och höga räntor som factoringbolaget debiterar.
 • Arbetar factoringbolaget med prestationsbaserad inkasso eller tar man betalt på annat sätt.
 • Ingår eventuella myndighetsavgifter vid tex konkursansökningar i avtalet med factoringbolaget.
 • Hur prioriterar inkassobolaget fodringar när de har flera kunder med samma gäldenär.
 • Vilka möjligheter finns att återkalla ärenden och avbryta inkassoåtgärder, kostar det något.
 • Din utvalda kontaktperson på factoringbolagets kommunikationsförmåga och lyhördhet. Samt förmåga att bemöta dina kunder på ett respektfullt och korrekt sätt.
 • Vilka möjligheter till bistånd finns vid domstolprocesser, och vad är kostnaden.

Comments are closed.