Factoring

Factoring är engelska och betyder fakturakredit. Men vad är factoring? Och finns det flera namn för samma sak, d v s flera olika namn för factoring?

Det finns det – factoring har en mängd synonyma benämningar såsom fakturabelåning och fakturaköp.

Factoring är en finansieringsform för företag, som innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller bank. Utöver företaget vanliga/normala sätt att finansiera sitt kassaflöde såsom sparkapital, krediter, lån m.m är nu factoring en allt vanligare metod att hantera ett företags löpande kassaflödesbehov.

När man använder sig av factoringmetoden för att låna pengar överlåter man helt eller delvis fodringar och fakturor till ett finansbolag/factoringbolag. Finansföretaget betalar ut större delen av din fodran direkt innan din faktura blivit betald. Ett lån uppstår med din fodran som säkerhet.

Factoringbolag tar betalt för sina tjänster genom ränta på det lån du fått och avgifter för påminnelse och fakturering till dina kunder. Dessutom tar de ofta en fast avgift på 1-3 % på det lånade fakturan, ofta utöver räntan.

 

 

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Factoring

  1. Pingback: Factoringavgifter | Factoring