Factoringbolag – om belåning av fakturor

Factoringbolag erbjuder tjänsten factoring som på svenska översätts till fakturabelåning eller belåning av fakturor.

Factoring ger kunden (företaget) en möjlighet att få betalt för utställd faktura innan deras kund betalat, vilket även kallas att belåna faktura.

Det kan vara olika grad av belåning av dina fakturor, till exempel 70 % eller 80 %. Det vill säga du får 70 % eller 80 % av fakturerat belopp direkt, vilket sedan stäms av med factoringbolaget när pengarna sedan väl kommer in.

Factoring betyder fritt översatt från engelska fakturakredit då du som företag får betalt innan dina kunder betalt sin faktura. Du kan t ex få betalt dagen efter från ditt factoringbolag även om kunden, om det är en privatperson, betalar först efter 14 dagar eller om det är ett företag, först efter 30 dagar.

Genom att belåna dina fakturor då du ett bättre och jämnare kassaflöde och kan fokusera på ditt företag och din affär istället för att lägga en massa tid på att skicka räkningar och sedan löpande arbeta med att få dina kunder att betala dessa fakturor.

Det finns andra alternativ till factoring som fakturaköp (där ett finansbolag köper fordran från dig och du får pengar direkt) eller fakturaadminstration (där ett finansbolag hanterar dina fakturor, men du får betalt i takt med att pengarna kommer in på ditt bankkonto).

Nedan en jämförelse mellan olika finansieringsmöjligheter för företag:
_____________________________________________________________________________________________


Info kring din låneansökan
Ditt företags balansräkning:
Ditt företags typ av kunder:
Borgenärskrav på ditt bolag:
Krav på övriga säkerheter:
Ansökningtid för lån:
Ditt företags betalningsanmärkningar:
Lånetjänsten
Räntekostnad:
Kundreskontra service:
Låneflexibilitet:
Betyg
Kreditkostnaden:
Chans till beviljad kredit:
Öka/minska krediten:

Checkkredit
Stor betydelse
Liten betydelse
Ofta
Ofta
Medel
Stor betydelse

Hög
Nej
hög

3/5
3/5
4/5


Factoring
Mindre betydelse
Stor betydelse


Kort
Mindre betydelse

Hög
Ja
Hög

2/5
4/5
5/5


Banklån
Stor betydelse
Liten betydelse
Ofta
Ja
Lång
Stor betydelse

Låg
Nej
Låg

4/5
3/5
2/5

_____________________________________________________________________________________________

Hur fungerar fakturabelåning?
Du slutar ett avtal med ett factoringbolag efter att ditt företag blivit noggrant synat. Både din typ av fodringar, kunder och ditt företags finansiella situation. Factoringföretaget köper sedan loss dina fakturor som du utfärdar till dina kunder. Du får ett något mindre belopp än vad din fordran är på, ofta 60-70% av totalsumman. På detta sätt får du betalt omedelbart av factoringbolaget och fakturabelånaren får driva in din fordran och behålla den. När resten av betalning sker till factoringbolaget får du resterande belopp. Det du betalar är ofta 1-3% på totalbeloppet i avgift till factoringföretaget.

Factoring belåning av fakturor

Factoring i praktiken steg för steg
1. En vara, produkt eller tjänst säljs av ditt företag och faktureras, en fodran uppstår.

2. Förutsatt att du lyckas teckna ett factoringavtal överlåts nu dina fodringar till factoringföretaget.

3. Beroende på hur ditt avtal är utformat får du utbetalt inom 24 tim upp till 85% av fodringarnas värde

4. Factoringföretaget kräver dina kunder på betalning och agerar som inkassoföreag om detta krävs.

5. När dina kunder betalt factoringbolaget får du slutbetalningen av dina fodringar utbetalt. Här kommer factoringbolaget ta ut en ränta på det belopp du fick utbetalt initialt beräknat fram tills slutbetalning av fakturan. Ofta tas även en avgift på 1-3% på totalsumman. Räkna med att factoring kostar 3-5% på normalt betalande kunders fakturor.

Varför använda sig av fakturabelåning?
Factoring är en form av finansiering. Du får betalt direkt och slipper ligga ute med pengar. Du slipper all hantering kring påminnelser och bevakning av förfallna fakturor och fodringar. För många företag ökar inte bara bolagets finansiella likviditet utan även tid sparas och  frigörs när man lämnar ifrån sig det mesta som rör fakturahanteringen.
Även om factoring kostar några procent på fodringen frigörs utrymme ekonomiskt som minskar behovet av andra kredittjänster som ofta inte behövs i samma utsträckning. För företag som är nystartade eller i en tillväxtfas är det vanligt med likviditetsproblem.
Ofta är det svårt att få banken att låna ut och då är möjligheten att belåna fakturor ytterst användbar. Det är betydligt lättare att få till ett factoringavtal än att lyfta ett lån på banken!

Denna typ av företag vill factoringföretag ha som kunder
1. Företag som är lönsamma.
2. En stor del fodringarna får gärna ligga på börsföretag, kommuner och andra statliga organisationer.
3. Företag som har få reklamationer på sina tjänster och/eller produkter.
4. Ägarna/ägaren ska helst sakna belastningsregister samt inte ha varit inblandad i konkurser tidigare.

Så säger lagen om factoringverksamhet
Factoring, dvs finansiering genom förvärv av fakturafordringar utgör inte kreditgivning enligt lagen. Verksamheten är dock anmälningspliktig enligt lagen (1996:1006) gällande finansiell verksamhet. Denna sorts verksamhet omfattas av lagen om penningtvätt, med omfattande lagar till för att motverka och kartlägga svart penningtvätt och liknande transaktioner. Om tillstånd för bolag som bedriver factoring.

Läs mer:
Factoring checklista
Företagslån – låna pengar till ditt företag
Inkasso
Sälja fakturor